Các khoản hỗ trợ chi trả trực tiếp cho người có công với cách mạng

Mục lục bài viết

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến.


Theo Điều 5 Thông tư 44, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến bao gồm:

- Chi phí điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ tại nhà;

- Chi phí hỗ trợ mua dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;

- Trợ cấp ưu đãi giáo dục;

- Chi phí hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ;- Chi phí trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ/người thừa kế của liệt sĩ;

- Các khoản trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ;

- Tiền ăn thêm ngày lễ, tết với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;


- Tiền mua Báo Nhân dân cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945;


- Chi quà tặng của Chủ tịch nước.


Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Thông tư số 101/2018/TT-BTCThông tư số 148/2015/TT-BTC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các khoản hỗ trợ chi trả trực tiếp cho người có công với cách mạng

Mục lục bài viết

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến.


Theo Điều 5 Thông tư 44, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến bao gồm:

- Chi phí điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ tại nhà;

- Chi phí hỗ trợ mua dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;

- Trợ cấp ưu đãi giáo dục;

- Chi phí hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ;- Chi phí trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ/người thừa kế của liệt sĩ;

- Các khoản trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ;

- Tiền ăn thêm ngày lễ, tết với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;


- Tiền mua Báo Nhân dân cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945;


- Chi quà tặng của Chủ tịch nước.


Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Thông tư số 101/2018/TT-BTCThông tư số 148/2015/TT-BTC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.