Tất cả Cơ sở dữ liệu

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 13/04/2023

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Để kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với mục đích:

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc;

- Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các hoạt động kỷ niệm năm nay bao gồm:

- Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Được tổ chức vào Ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương “người tốt, việc tốt”.

Quyết định 368/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat