Tất cả Cơ sở dữ liệu

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 23/05/2023

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn 3556/BTNMT-TTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Giải phá cho ô nhiễm nhựa”. Trong đó, tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức các hoạt động sau:

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Ngày Môi Trường Thế Giới 2021 - Phục Hồi Hệ Sinh Thái | KHU ĐIỀU TRỊ PHONG

- Xây dựng ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế;

- Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn;

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải.

Công văn 3556/BTNMT-TTTT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro