Tất cả Cơ sở dữ liệu

Các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng BHXH

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 29/06/2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1927/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2023, mức lương có sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó, mức đóng BHXH đối với các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng BHXH gồm:

- Người lao động tham gia BHXH thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương, mức phụ cấp.

Tăng hàng loạt mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 01/7/2023

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc mà trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc trước khi hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

+ Đã có quá trình tham gia, đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định;

+ Chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

- Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công văn 1927/BHXH-TST có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro