Các doanh nghiệp tại Hà Nội điều chỉnh lương đóng BHXH trước 25/7/2022

Mục lục bài viết
Đây là nội dung được nêu tại Công văn 2588/BHXH-QLT ngày 27/6/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01/7/2022.Công văn này được gửi các đơn vị sử dụng lao động trên toàn địa bàn Thành phố để thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Công văn hướng dẫn, người sử dụng lao động thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định với địa bàn đó. Trường hợp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác thì đơn vị, chi nhánh ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu đối với địa bàn đó.

Đơn vị hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo nơi có mức lương tối thiểu cao nhất.

Các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo BHXH, BHYT, BHTN trước ngày 25/7/2022. Quá thời hạn này mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị có hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu.

Tại Công văn 2588/BHXH-QLT cũng quy định mức lương tối thiểu của các vùng như sau:

- Vùng I: mức 4.680.000 đồng/tháng;


- Vùng II: mức 4.160.000 đồng/tháng;


- Vùng III: mức 3.640.000 đồng/tháng;


- Vùng IV: mức 3.250.000 đồng/tháng;


 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các doanh nghiệp tại Hà Nội điều chỉnh lương đóng BHXH trước 25/7/2022

Mục lục bài viết
Đây là nội dung được nêu tại Công văn 2588/BHXH-QLT ngày 27/6/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01/7/2022.Công văn này được gửi các đơn vị sử dụng lao động trên toàn địa bàn Thành phố để thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Công văn hướng dẫn, người sử dụng lao động thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định với địa bàn đó. Trường hợp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác thì đơn vị, chi nhánh ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu đối với địa bàn đó.

Đơn vị hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo nơi có mức lương tối thiểu cao nhất.

Các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo BHXH, BHYT, BHTN trước ngày 25/7/2022. Quá thời hạn này mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị có hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu.

Tại Công văn 2588/BHXH-QLT cũng quy định mức lương tối thiểu của các vùng như sau:

- Vùng I: mức 4.680.000 đồng/tháng;


- Vùng II: mức 4.160.000 đồng/tháng;


- Vùng III: mức 3.640.000 đồng/tháng;


- Vùng IV: mức 3.250.000 đồng/tháng;


 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.