Các doanh nghiệp công nghệ cao được phép nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Mục lục bài viết
Ngày 20/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, nội dung văn bản bổ sung quy định doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư được nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Về hồ sơ nhập khẩu, ngoài hồ sơ theo quy định của Luật Hải quan, khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên thuộc dây chuyền công nghệ, doanh nghiệp phải bố sung các tài liệu sau: Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc bản sao Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công cao do Bộ KHCN cấp …; Văn bản cam kết của doanh nghiệp kèm theo danh mục máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu; Văn bản đăng ký giám định dây chuyền công nghệ sau khi dây chuyền được nhập khẩu, lắp đặt, đi vào vận hành có xác nhận của tổ chức giám định.Việc giám định dây chuyền công nghệ cao đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư được thực hiện tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp hoặc địa điểm triển khai dự án sau khi dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu được lắp đặt hoàn thiện, bắt đầu đi vào vận hành, trong trạng thái dây chuyền công nghệ đang hoạt động.

Quyết định 28/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các doanh nghiệp công nghệ cao được phép nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Mục lục bài viết
Ngày 20/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, nội dung văn bản bổ sung quy định doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư được nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Về hồ sơ nhập khẩu, ngoài hồ sơ theo quy định của Luật Hải quan, khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên thuộc dây chuyền công nghệ, doanh nghiệp phải bố sung các tài liệu sau: Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc bản sao Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công cao do Bộ KHCN cấp …; Văn bản cam kết của doanh nghiệp kèm theo danh mục máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu; Văn bản đăng ký giám định dây chuyền công nghệ sau khi dây chuyền được nhập khẩu, lắp đặt, đi vào vận hành có xác nhận của tổ chức giám định.Việc giám định dây chuyền công nghệ cao đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư được thực hiện tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp hoặc địa điểm triển khai dự án sau khi dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu được lắp đặt hoàn thiện, bắt đầu đi vào vận hành, trong trạng thái dây chuyền công nghệ đang hoạt động.

Quyết định 28/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.