Các chính sách mới có hiệu lực từ 15/08/2022

Từ ngày 15/08/2022, các chính sách mới chính thức có hiệu lực:

1. Viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn 5 năm


Theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP, viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn không quá 05 năm nếu đơn vị có nhu cầu, viên chức đề nghị kéo dài thời gian công tác có đủ sức khỏe và không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.


Trong thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu, viên chức chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không được giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.


2. Viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở các ngành nghề sau


Từ ngày 15/08/2022, các Viên chức sau không cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

3. Hộ nghèo được hỗ 40 triệu đồng để xây nhà mới


Theo Thông tư 01/2022/TT-BXD, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở, 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở nếu thuộc một trong các trường hợp sau:  • Hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở không bền chắc (trong 03 kết cấu nền - móng, khung - tường, mái thì có từ 02 kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

  • Diện tích bình quân nhà ở nhỏ hơn 8m2/người.

  • Chưa bao giờ được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức khác.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các chính sách mới có hiệu lực từ 15/08/2022

Từ ngày 15/08/2022, các chính sách mới chính thức có hiệu lực:

1. Viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn 5 năm


Theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP, viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn không quá 05 năm nếu đơn vị có nhu cầu, viên chức đề nghị kéo dài thời gian công tác có đủ sức khỏe và không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.


Trong thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu, viên chức chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không được giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.


2. Viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở các ngành nghề sau


Từ ngày 15/08/2022, các Viên chức sau không cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

3. Hộ nghèo được hỗ 40 triệu đồng để xây nhà mới


Theo Thông tư 01/2022/TT-BXD, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở, 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở nếu thuộc một trong các trường hợp sau:  • Hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở không bền chắc (trong 03 kết cấu nền - móng, khung - tường, mái thì có từ 02 kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

  • Diện tích bình quân nhà ở nhỏ hơn 8m2/người.

  • Chưa bao giờ được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức khác.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.