Các chính sách mới chính thức có hiệu lực từ hôm nay (01/11/2022)

Các chính sách mới liên quan đến đào tạo lái xe, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay 01/11/2022.

1. Các Bộ thay đổi cơ cấu tổ chức


Vừa qua, Chính phủ đã ban hành hàng loạt Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ. Trong đó, các Nghị định chính thức có hiệu lực từ 01/11/2022 bao gồm:

Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thay đổi điều kiện đối với xe ô tô tập lái


Nghị định 70/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với xe tập lái tại các sơ sở đào tạo lái xe như sau:- Các cơ sở đào tạo phải có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

- Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa sát hạch lái xe, vừa đào tạo nhưng số lượng xe sát hạch dùng tính lưu lượng đào tạo không được quá 50% số lượng xe sát hạch sử dụng để dạy lái.


3. Các hoạt động bị cấm đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài


Nghị định 58/2022/NĐ-CP nghiêm cấm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các hành vi sau:


- Tổ chức, thực hiện, tham gia hoặc tài trợ cho hoạt động tôn giáo, hoạt động khác không phù hợp với lợi ích của quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội Việt Nam.

- Tổ chức, thực hiện, tham gia hoạt động các nhằm mục đích lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển hay viện trợ nhân đạo.

- Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền nước khác, tài trợ cho tổ chức khủng bố và hoạt động khủng bố.

- Tổ chức, tham gia, tài trợ cho hoạt động rửa tiền hoặc liên quan đến rửa tiền.

- Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống của Việt Nam.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các chính sách mới chính thức có hiệu lực từ hôm nay (01/11/2022)

Các chính sách mới liên quan đến đào tạo lái xe, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay 01/11/2022.

1. Các Bộ thay đổi cơ cấu tổ chức


Vừa qua, Chính phủ đã ban hành hàng loạt Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ. Trong đó, các Nghị định chính thức có hiệu lực từ 01/11/2022 bao gồm:

Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thay đổi điều kiện đối với xe ô tô tập lái


Nghị định 70/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với xe tập lái tại các sơ sở đào tạo lái xe như sau:- Các cơ sở đào tạo phải có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

- Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa sát hạch lái xe, vừa đào tạo nhưng số lượng xe sát hạch dùng tính lưu lượng đào tạo không được quá 50% số lượng xe sát hạch sử dụng để dạy lái.


3. Các hoạt động bị cấm đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài


Nghị định 58/2022/NĐ-CP nghiêm cấm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các hành vi sau:


- Tổ chức, thực hiện, tham gia hoặc tài trợ cho hoạt động tôn giáo, hoạt động khác không phù hợp với lợi ích của quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội Việt Nam.

- Tổ chức, thực hiện, tham gia hoạt động các nhằm mục đích lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển hay viện trợ nhân đạo.

- Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền nước khác, tài trợ cho tổ chức khủng bố và hoạt động khủng bố.

- Tổ chức, tham gia, tài trợ cho hoạt động rửa tiền hoặc liên quan đến rửa tiền.

- Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống của Việt Nam.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.