Tất cả Cơ sở dữ liệu

Các bước để thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 29/06/2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đó, các bước để thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

- Đăng ký tham gia đấu giá

+ Đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến;

+ Lựa chọn biển số xe ô tô để tham gia đấu giá;

+ Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá;

+ Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận thông tin đăng ký và tiền đặt trước đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

Các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô

- Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản của mình và thực hiện thủ tục đấu giá.

- Tại thời điểm kết thúc đấu giá, Trang thông tin đấu giá xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.

- Đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

- Bộ Công an phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá.

Nghị định 39/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro