Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận số vật tư y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 23/08/2022
Ngày 22/8/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2268/QĐ-BYT về việc xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 6).

Danh sách xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 6) gồm: cấp cho Sở Y tế tỉnh Sơn La 1.470 khẩu trang N95, 1.000 bộ quần áo chống dịch cấp độ 2, 1.000 bộ quần áo chống dịch cấp độ 3, 200 bộ quần áo chống dịch cấp độ 4; cấp cho Sở Y tế tỉnh Hà Nam 1.470 khẩu trang N95, 3.000 bộ quần áo chống dịch cấp độ 2, 500 bộ quần áo chống dịch cấp độ 4; cấp cho Sở Y tế Ninh Bình 1.500 bộ quần áo chống dịch cấp độ 2, 1.000 bộ quần áo chống dịch cấp độ 3; 500 bộ quần áo chống dịch cấp độ 4.Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận số vật tư y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chi phí vận chuyển hàng từ kho bảo quản về nơi sử dụng do đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định; thực hiện bảo quản, quản lý, sử dụng vật tư y tế được cấp phát tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu; thực hiện hạch toán và theo dõi số vật tư được cấp phát theo đúng chế độ kế toán; quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về kinh phí phòng chống dịch.

Quyết định 2268/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-

Bài viết cùng chủ đề

-