Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn”

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 23/05/2023

Ngày 19 tháng 05 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2248/QĐ-BYT năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn”.

Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Hội chứng mạch vành mạn có 6 bệnh cảnh lâm sàng như sau:

- Người bệnh nghi ngờ có bệnh ĐMV với triệu chứng đau thắt ngực ổn định và/hoặc khó thở.

- Người bệnh mới khởi phát triệu chứng suy tim/giảm chức năng thất trái và nghi ngờ có bệnh lý bệnh ĐMV.

- Người bệnh có tiền sử hội chứng động mạch vành cấp hoặc được tái thông ĐMV trong vòng 1 năm, có hoặc không có triệu chứng.

Hiểu rõ về bệnh mạch vành mạn để nhận diện và điều trị hiệu quả

- Người bệnh sau hội chứng động mạch vành cấp hoặc được tái thông ĐMV trên 1 năm.

- Người bệnh đau thắt ngực nghi ngờ do bệnh lý vi mạch hoặc co thắt ĐMV.

- Người bệnh không triệu chứng, khám sàng lọc phát hiện ra bệnh động mạch vành.

Các triệu chứng cơ năng càn tiếp cận chẩn đoán gồm:

- Cơn đau thắt ngực

- Khó thở;

- Mệt;…

Trong đó, cơn đau thắt ngực là triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất.

Quyết định 2248/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat