Bộ Y tế thay đổi cơ cấu tổ chức

Mục lục bài viết
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.


Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; y tế dự phòng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế...

Nghị định Nghị định số 95/2022/NĐ-CP đã thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế từ 23 đơn vị xuồng còn 21 tổ chức.

Cụ thể, Nghị định số 95/2022/NĐ-CP vẫn giữ nguyên 16 đơn vị có chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế bao gồm:

  • Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế;

  • Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ;

  • Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm.
Đồng thời, giữ nguyên Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống. Tổ chức lại một số đơn vị như: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số.

Không duy trì Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Tạp chí Y Dược học, Cục Công nghệ thông tin. Thành lập Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP có hiệu lục từ ngày ký

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Y tế thay đổi cơ cấu tổ chức

Mục lục bài viết
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.


Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; y tế dự phòng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế...

Nghị định Nghị định số 95/2022/NĐ-CP đã thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế từ 23 đơn vị xuồng còn 21 tổ chức.

Cụ thể, Nghị định số 95/2022/NĐ-CP vẫn giữ nguyên 16 đơn vị có chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế bao gồm:

  • Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế;

  • Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ;

  • Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm.
Đồng thời, giữ nguyên Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống. Tổ chức lại một số đơn vị như: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số.

Không duy trì Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Tạp chí Y Dược học, Cục Công nghệ thông tin. Thành lập Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP có hiệu lục từ ngày ký

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.