Bộ Y tế: Tăng cường đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại tại các bệnh viện

Mục lục bài viết
Ngày 12/07/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3704/BYT-BM-TE tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tại Công văn này, Bộ Y tế chỉ đạo ngoài giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, bệnh viện còn có thể yêu cầu gia đình cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan khác để đối chiếu, đảm bảo xác định cụ thể mối quan hệ thân thích cùng hàng giữa người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ sở đầu tư và sử dụng phần mềm quản lý việc cho/nhận tinh trùng/noãn/phôi, thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Đặc biệt, không chỉ nhận diện người bệnh, giao tử bằng giấy tờ cá nhân mà còn có thể sử dụng các kỹ thuật nhận diện sinh trắc học như chụp ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt để tránh việc nhầm lẫn hoặc tráo đổi do sử dụng giấy tờ giả.

Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ sở ký hợp đồng tư vấn pháp lý với các công ty Luật và trong hợp đồng cần phải có đầy đủ các điều khoản để rằng buộc trách nhiệm của các công ty này trong việc tư vấn pháp lý.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Y tế: Tăng cường đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại tại các bệnh viện

Mục lục bài viết
Ngày 12/07/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3704/BYT-BM-TE tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tại Công văn này, Bộ Y tế chỉ đạo ngoài giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, bệnh viện còn có thể yêu cầu gia đình cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan khác để đối chiếu, đảm bảo xác định cụ thể mối quan hệ thân thích cùng hàng giữa người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ sở đầu tư và sử dụng phần mềm quản lý việc cho/nhận tinh trùng/noãn/phôi, thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Đặc biệt, không chỉ nhận diện người bệnh, giao tử bằng giấy tờ cá nhân mà còn có thể sử dụng các kỹ thuật nhận diện sinh trắc học như chụp ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt để tránh việc nhầm lẫn hoặc tráo đổi do sử dụng giấy tờ giả.

Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ sở ký hợp đồng tư vấn pháp lý với các công ty Luật và trong hợp đồng cần phải có đầy đủ các điều khoản để rằng buộc trách nhiệm của các công ty này trong việc tư vấn pháp lý.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.