Bộ y tế: Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Mục lục bài viết
Ngày 31/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2373/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Bộ Y tế phải chủ trì những nội dung sau đây:

Đầu tiên là nội dung 08 - Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện (thuộc thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền).Nội dung thứ hai là nội dung 02: Nâng cao chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh trực tuyến; đảm bảo hiệu quả việc phòng chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức khỏe cũng như dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; làm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (đối tượng thuộc thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn)…

Quyết định 2373/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ y tế: Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Mục lục bài viết
Ngày 31/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2373/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Bộ Y tế phải chủ trì những nội dung sau đây:

Đầu tiên là nội dung 08 - Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện (thuộc thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền).Nội dung thứ hai là nội dung 02: Nâng cao chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh trực tuyến; đảm bảo hiệu quả việc phòng chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức khỏe cũng như dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; làm tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (đối tượng thuộc thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn)…

Quyết định 2373/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.