Bộ Y tế hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1526/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ.
Mục lục bài viết

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1526/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ.

Theo đó, Nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật xuất hiện trong khoảng thời gian 30 ngày hoặc 90 ngày tính từ ngày phẫu thuật. Có 3 loại nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM):

- nhiễm khuẩn vết mổ nông;

- nhiễm khuẩn vết mổ sâu;

- nhiễm khuẩn vết mổ cơ quan/khoang phẫu thuật.

Tại Việt Nam mỗi năm có từ 5 – 10% người bệnh phẫu thuật mắc NKVM, trong đó hơn 90% là NKVM nông và sâu. Tuy nhiên, việc giám sát hiện nay mới được triểu khai tại một số bệnh viện riêng lẻ.

Hướng dẫn được đưa ra với mục đích: nhằm chuẩn hoá phương pháp, nội dung giám sát NKVM ở một số loại phẫu thuật được lựa chọn.

Phạm vi áp dụng của hướng dẫn được xác định: Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định 1526/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )