Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Y tế ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện”

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 12/05/2023

Ngày 11 tháng 05 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2115/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện”.

Theo đó, Sổ tay gồm có 6 chương là những nội dung hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh nhằm hệ thống nhằm tối ưu hóa thực hành sử dụng kháng sinh, giúp cải thiện hiệu quả điều trị, giảm thiểu các biến cố bất lợi có liên quan tới điều trị kháng sinh, giảm sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa kháng kháng sinh và giảm thiểu chi phí điều trị không cần thiết.

Đáng chú ý, sổ tay đã đưa ra quy trình thực hiện xây dựng hướng dẫn điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại cơ sở y tế gồm 05 bước, cụ thể như sau:

- Bước 1: Lựa chọn các hướng dẫn để ưu tiên xây dựng. Các hướng dẫn có thể xây dựng bao gồm:

Bệnh viện Chợ Rẫy có thể tạm ngưng hoạt động - Báo Người lao động

+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hoặc hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong một số bệnh lý nhiễm khuẩn thường gặp;

+ Hướng dẫn về cách dùng các kháng sinh đường tiêm truyền;…

- Bước 2: Phân công nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn cho một/một số khoa/phòng cụ thể.

- Bước 3: Xây dựng hướng dẫn.

- Bước 4: Gửi xin ý kiến các khoa/phòng liên quan và hoàn thiện hướng dẫn.

- Bước 5: Ban hành và áp dụng toàn viện.

Quyết định 2115/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro