Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2

Mục lục bài viết
Ngày 23/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2275/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nghiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện.

Đối tượng giám định là những trường hợp chết có kết quả xét nghiệm xác định SARS-CoV-2 dương tính, chết nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Khu vực thực hiện giám định phải đảm bảo thông gió tự nhiên, đủ ánh sáng, đủ nước, thuận lợi thực hiện khử khuẩn và xử lý môi trường, được bảo vệ, cách ly với khu vực xung quanh và cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực khám nghiệm tử thi. Khu vực mổ tử thi có đủ dụng cụ chứa chất thải nguy hại theo quy định.Người được giao nhiệm vụ tiếp nhận thông tin vụ việc, nhận hồ sơ trực tiếp từ cơ quan trưng cầu giám định, làm thủ tục giao nhận theo quy định. Lãnh đạo đơn vị phân công giám định viên (GĐV) pháp y, người giúp việc cho GĐV tiếp nhận giám định.

Cơ quan trưng cầu thực hiện các quy định về trưng cầu giám định theo quy định; chủ trì và phối hợp cùng tổ chức, đơn vị có liên quan bố trí địa điểm giám định đáp ứng quy định; đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm khám nghiệm tử thi. Tổ chức giám định pháp y cần tiếp nhận quyết định trưng cầu theo quy định; thực hiện các bước giám định theo quy định.

Quyết định 2275/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 23/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2

Mục lục bài viết
Ngày 23/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2275/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nghiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện.

Đối tượng giám định là những trường hợp chết có kết quả xét nghiệm xác định SARS-CoV-2 dương tính, chết nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Khu vực thực hiện giám định phải đảm bảo thông gió tự nhiên, đủ ánh sáng, đủ nước, thuận lợi thực hiện khử khuẩn và xử lý môi trường, được bảo vệ, cách ly với khu vực xung quanh và cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực khám nghiệm tử thi. Khu vực mổ tử thi có đủ dụng cụ chứa chất thải nguy hại theo quy định.Người được giao nhiệm vụ tiếp nhận thông tin vụ việc, nhận hồ sơ trực tiếp từ cơ quan trưng cầu giám định, làm thủ tục giao nhận theo quy định. Lãnh đạo đơn vị phân công giám định viên (GĐV) pháp y, người giúp việc cho GĐV tiếp nhận giám định.

Cơ quan trưng cầu thực hiện các quy định về trưng cầu giám định theo quy định; chủ trì và phối hợp cùng tổ chức, đơn vị có liên quan bố trí địa điểm giám định đáp ứng quy định; đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm khám nghiệm tử thi. Tổ chức giám định pháp y cần tiếp nhận quyết định trưng cầu theo quy định; thực hiện các bước giám định theo quy định.

Quyết định 2275/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 23/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.