Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sàng lọc, điều trị người bệnh nghi nhiễm SAR-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mục lục bài viết
Ngày 18/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2246/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Theo đó, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần sẽ thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2 đối với người bị bắt buộc chữa bệnh (BBCB) vừa được đưa đến cơ sở BBCB hoặc bỏ trốn sau đó tự quay về/bị bắt lại hoặc người bệnh đang trong thời gian điều trị nếu nghi ngờ mắc COVID-19.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SAR-CoV-2: thực hiện thăm khám ban đầu và chuyển vào khoa/phòng điều trị phù hợp. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-CoV-2: chuyển vào khu vực thu dung, điều trị người mắc COVID-19 của đơn vị.Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, cơ sở BBCB báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thông báo ngay tới Cơ quan phối hợp đưa bệnh nhân đến bàn giao hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bệnh nhân; chủ động xây dựng quy trình phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2.

Trường hợp người bị BBCB mắc COVID-19 tử vong tại cơ sở BBCB, cơ sở thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 3487/VKSTC-V8 ngày 27/8/2022; thông báo ngay trường hợp người bị BBCB mắc COVID-19 tới Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh, tật tỉnh/thành phố nơi cơ sở BBCB đóng trụ sở đề nghị phối hợp thực hiện; vận chuyển, bảo quản thi hài theo đúng quy định…

Quyết định 2246/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sàng lọc, điều trị người bệnh nghi nhiễm SAR-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mục lục bài viết
Ngày 18/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2246/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Theo đó, cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần sẽ thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2 đối với người bị bắt buộc chữa bệnh (BBCB) vừa được đưa đến cơ sở BBCB hoặc bỏ trốn sau đó tự quay về/bị bắt lại hoặc người bệnh đang trong thời gian điều trị nếu nghi ngờ mắc COVID-19.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SAR-CoV-2: thực hiện thăm khám ban đầu và chuyển vào khoa/phòng điều trị phù hợp. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-CoV-2: chuyển vào khu vực thu dung, điều trị người mắc COVID-19 của đơn vị.Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, cơ sở BBCB báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thông báo ngay tới Cơ quan phối hợp đưa bệnh nhân đến bàn giao hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bệnh nhân; chủ động xây dựng quy trình phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2.

Trường hợp người bị BBCB mắc COVID-19 tử vong tại cơ sở BBCB, cơ sở thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 3487/VKSTC-V8 ngày 27/8/2022; thông báo ngay trường hợp người bị BBCB mắc COVID-19 tới Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh, tật tỉnh/thành phố nơi cơ sở BBCB đóng trụ sở đề nghị phối hợp thực hiện; vận chuyển, bảo quản thi hài theo đúng quy định…

Quyết định 2246/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.