Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2170/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật”.

Mục đích của tài liệu nhằm cung cấp kiến thức, hiểu biết cơ bản khái niệm về làm việc nhóm, thành phần, vai trò của các thành viên trong nhóm; hướng dẫn quy trình làm việc nhóm; tăng cường nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện/khoa, nhà chuyên môn, người bệnh và gia đình về tầm quan trọng của hợp tác nhóm trong phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.Việc phục hồi chức năng theo nhóm mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, gia đình và chính các thành viên trong nhóm, các lợi ích chính như sau: tạo sự thống nhất giữa các chuyên khoa, giữa bệnh viện và gia đình, trong quá trình điều trị; tăng tính toàn diện, liên tục của dịch vụ, đặc biệt là với những trường hợp phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, nặng và lâu dài; tăng khả năng đánh giá, can thiệp cho trẻ và sự tự tin khi làm việc với trẻ và gia đình, đặc biệt với những trường hợp phức tạp;…

Quyết định 2170/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2170/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật”.

Mục đích của tài liệu nhằm cung cấp kiến thức, hiểu biết cơ bản khái niệm về làm việc nhóm, thành phần, vai trò của các thành viên trong nhóm; hướng dẫn quy trình làm việc nhóm; tăng cường nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện/khoa, nhà chuyên môn, người bệnh và gia đình về tầm quan trọng của hợp tác nhóm trong phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.Việc phục hồi chức năng theo nhóm mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, gia đình và chính các thành viên trong nhóm, các lợi ích chính như sau: tạo sự thống nhất giữa các chuyên khoa, giữa bệnh viện và gia đình, trong quá trình điều trị; tăng tính toàn diện, liên tục của dịch vụ, đặc biệt là với những trường hợp phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, nặng và lâu dài; tăng khả năng đánh giá, can thiệp cho trẻ và sự tự tin khi làm việc với trẻ và gia đình, đặc biệt với những trường hợp phức tạp;…

Quyết định 2170/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.