Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2609/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mục lục bài viết

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2609/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đó, có một số điểm đáng chú ý sau:

- SARS-CoV-2 lây truyền qua 3 đường sau:

+ Lây truyền qua giọt bắn;

+ Lây truyền qua tiếp xúc;

+ Lây truyền qua không khí;

- Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Tổ chức phát hiện sớm và cách ly kịp thời người mắc hoặc nghi mắc COVID-19;

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chuẩn kết hợp với phòng ngừa theo đường lây truyền;

Vì sao cần thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5- dưới 12 tuổi? |  Trạm Y tế Phường Hiệp Tân

+ Đảm bảo thông khí môi trường khu vực chăm sóc người bệnh;

+ Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân;

+ Tăng cường thực hành vệ sinh tay;

+ Vệ sinh khử khuẩn các môi trường bề mặt và phương tiện vận chuyển, chăm sóc người bệnh;

+ Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 ở một số tình huống đặc biệt;

+ Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

+ Tăng cường đào tạo và giám sát tuân thủ các thực hành phòng ngừa ở nhân viên y tế.

Quyết định 2609/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )