Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 05/07/2023

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 694/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, Bộ Xây dựng công bố 02 TTHC mới ban hành, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng như sau:

02 TTHC mới ban hành bao gồm:

  • Thủ tục hành chính cấp trung ương: Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
  • Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

02 TTHC được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

  • Thủ tục hành chính cấp trung ương: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
  • Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

04 TTHC bị bãi bỏ bao gồm:

  • Thủ tục hành chính cấp trung ương: Đăng ký, công bố thông tin đối với cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ, ... và thủ tục Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.
  • Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, ... và thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

Quyết định 694/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023./.

Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro