Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn xây dựng hương ước, quy ước phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An

Mục lục bài viết
Ngày 18/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An.

Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời Báo cáo viên và triệu tập học viên; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.

Tại Quyết định, nội dung tập huấn bao gồm: nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan; phổ biến Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, bản, tổ dân phố (khu dân cư).

Kinh phí tổ chức, chế độ ăn nghỉ, đi lại của Ban Tổ chức và Báo cáo viên được trích từ nguồn kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2022 cấp qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn xây dựng hương ước, quy ước phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An

Mục lục bài viết
Ngày 18/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An.

Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời Báo cáo viên và triệu tập học viên; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.

Tại Quyết định, nội dung tập huấn bao gồm: nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan; phổ biến Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, bản, tổ dân phố (khu dân cư).

Kinh phí tổ chức, chế độ ăn nghỉ, đi lại của Ban Tổ chức và Báo cáo viên được trích từ nguồn kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2022 cấp qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.