Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 07/06/2023

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL ban hành 11 mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4 bao gồm:

1. Mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả; Mẫu Tờ khai đăng ký quyền liên quan:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học; khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với sách giáo khoa, giáo trình;

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;

- Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

2.  Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2023./.

12 thủ tục hành chính về bản quyền tác giả cấp Trung ương

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat