Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Tư pháp hướng dẫn công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 21/08/2023

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Theo đó, Thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được công khai bằng hình thức đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự.

Thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án gồm:

- Tên, địa chỉ của người phải thi hành án;

Bản án, quyết định phải thi hành;

+ Quyết định thi hành án;

+ Nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành án, lý do chưa có điều kiện thi hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự lập danh sách gửi Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự lập danh sách của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp danh sách của các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để thực hiện đăng tải công khai theo quy định.

Thông tư 04/2023/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023./.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái giải quyết dứt điểm án tồn đọng

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro