Bộ Tài Chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế

Mục lục bài viết
Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Người nộp thuế mà ở trong diện được gia hạn nộp thuế thì sẽ phải lập hồ sơ và gửi đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Ngoài cách đó ra thì người nộp thuế cũng có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc làm hồ sơ điện tử rồi gửi đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử.Quyết định còn nêu rõ trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định hoặc bị phát hiện ra là có dấu hiệu sai phạm về giá trị vật chất bị thiệt hại trong hồ sơ do chính người nộp thuế tự xác định hoặc là có sai sót nào khác. Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

Còn nếu trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đầy đủ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đưa ra quyết định lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì buộc phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và những điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực về thuế.

Quyết định 1710/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Tài Chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế

Mục lục bài viết
Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Người nộp thuế mà ở trong diện được gia hạn nộp thuế thì sẽ phải lập hồ sơ và gửi đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Ngoài cách đó ra thì người nộp thuế cũng có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc làm hồ sơ điện tử rồi gửi đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử.Quyết định còn nêu rõ trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định hoặc bị phát hiện ra là có dấu hiệu sai phạm về giá trị vật chất bị thiệt hại trong hồ sơ do chính người nộp thuế tự xác định hoặc là có sai sót nào khác. Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

Còn nếu trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đầy đủ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đưa ra quyết định lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì buộc phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và những điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực về thuế.

Quyết định 1710/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.