Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Tài chính đề xuất Tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí cho doanh nghiệp và người dân

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 04/05/2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 4296/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc rà soát đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, để tiếp thục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân trong năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2023, cụ thể:

- Tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí.

- Thời gian áp dụng từ 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Thực hiện theo Công văn số 2614/VPCP-KTTH, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương:

- Đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát

- Đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

+ Việc đánh giá bao gồm cả trường hợp tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng cuối năm 2023 với mức giảm như quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC

Công văn 4296/BTC-CST có hiệu lực kể từ ngày ký./.

So sánh thuế là phí, lệ phí có điểm gì giống và khác nhau

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat