Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Tài chính bãi bỏ 02 Thông tư số 98/2017/TT-BTC và Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 13/07/2023

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư 46/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ:

  • Toàn bộ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.
  • Toàn bộ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Thông tư 47/2023/TT-BTC và Thông tư 46/2023/TT-BTC này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023./.

Tiền Giang huy động các nguồn lực xã hội bảo vệ trẻ em

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro