Bổ sung trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Mục lục bài viết
Ngày 08/11/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 31/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Sửa đổi, bổ sung trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện như sau: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của nhà máy điện được duyệt, chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm cung cấp Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trước ngày 01/11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán hoặc có thể thuê tư vấn tính toán giá phát điện các nhà máy nhiệt điện; đề xuất lựa chọn Nhà máy điện chuẩn, lựa chọn các thông số được sử dụng tính toán giá phát điện cho Nhà máy điện chuẩn phù hợp với thực tế thực hiện các hợp đồng mua bán điện và lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện; tính toán giá trần của nhà máy thủy điện.

Thông tư 31/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bổ sung trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Mục lục bài viết
Ngày 08/11/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 31/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Sửa đổi, bổ sung trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện như sau: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của nhà máy điện được duyệt, chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm cung cấp Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trước ngày 01/11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán hoặc có thể thuê tư vấn tính toán giá phát điện các nhà máy nhiệt điện; đề xuất lựa chọn Nhà máy điện chuẩn, lựa chọn các thông số được sử dụng tính toán giá phát điện cho Nhà máy điện chuẩn phù hợp với thực tế thực hiện các hợp đồng mua bán điện và lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện; tính toán giá trần của nhà máy thủy điện.

Thông tư 31/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.