Bổ sung hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp từ 22/12/2022

Mục lục bài viết
Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


Nghị định số 82/2022/NĐ-CP bổ sung một số hóa chất vào Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

- Axetylen: 29012910; Amoniac (khan): 28141000; Clo: 28011000; Flo: 28013000;- Hydro: 28041000; Hydro sunphua: 28111990; Hydro florua: 28111100;

- Axit nitric: 28080000; Lưu huỳnh dioxit: 28112920; Photpho (trắng, vàng, đỏ): 28047000.

- Tiền chất công nghiệp nhóm 1:

  • Cyclopentyl clorua: 29038900; Cyclopentyl bromua: 29033990; Cyclopentyl magie bromua: 29319090;

  • o-Bromo benzo nitril (2-Bromo benzo nitril): 29269000; o-cloro benzo nitril (2-cloro benzo nitril): 29269000; Propiophenon: 29143900.
Bên cạnh đó, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP còn bổ sung các trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp như:

- Hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất không xảy ra phản ứng hóa học tạo thành hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.

- Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục sản xuất, kinh doanh có điều kiện có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ hơn 0,1%.

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bổ sung hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp từ 22/12/2022

Mục lục bài viết
Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


Nghị định số 82/2022/NĐ-CP bổ sung một số hóa chất vào Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

- Axetylen: 29012910; Amoniac (khan): 28141000; Clo: 28011000; Flo: 28013000;- Hydro: 28041000; Hydro sunphua: 28111990; Hydro florua: 28111100;

- Axit nitric: 28080000; Lưu huỳnh dioxit: 28112920; Photpho (trắng, vàng, đỏ): 28047000.

- Tiền chất công nghiệp nhóm 1:

  • Cyclopentyl clorua: 29038900; Cyclopentyl bromua: 29033990; Cyclopentyl magie bromua: 29319090;

  • o-Bromo benzo nitril (2-Bromo benzo nitril): 29269000; o-cloro benzo nitril (2-cloro benzo nitril): 29269000; Propiophenon: 29143900.
Bên cạnh đó, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP còn bổ sung các trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp như:

- Hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất không xảy ra phản ứng hóa học tạo thành hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.

- Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục sản xuất, kinh doanh có điều kiện có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ hơn 0,1%.

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.