Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bổ sung điều kiện xét tăng cấp bậc hàm tướng trước thời hạn

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 17/08/2023

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo đó, Nghị định đã bổ sung điều kiện xét tăng cấp bậc hàm tướng trước thời hạn được quy định như sau:

Sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn trong trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước như sau:

- Hình thức huân chương:

+ Huân chương Sao vàng;

+ Huân chương Hồ Chí Minh;

+ Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

+ Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

Ai là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân?

+ Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

+ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

+ Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Danh hiệu vinh dự nhà nước:

+ Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.

Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho phù hợp.

Nghị định 57/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro