Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Mục lục bài viết
Ngày 16/07/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 51/2022/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc sửa đổi Thông tư 59/2021/TT-BQP quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Theo đó, đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học quân sự thực hiện như sau:

- Để xét tuyển đợt 1:

+ Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng DVCQG) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

+ Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của trường tuyển sinh.- Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường tuyển sinh.

Bên cạnh đó, quy định thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác hoặc các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Thông tư 51/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/07/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Mục lục bài viết
Ngày 16/07/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 51/2022/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc sửa đổi Thông tư 59/2021/TT-BQP quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Theo đó, đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học quân sự thực hiện như sau:

- Để xét tuyển đợt 1:

+ Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng DVCQG) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

+ Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của trường tuyển sinh.- Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường tuyển sinh.

Bên cạnh đó, quy định thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác hoặc các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Thông tư 51/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/07/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.