Bộ Quốc phòng công bố 11 biểu mẫu xử phạt hành chính

Mục lục bài viết
Ngày 4/11/2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; trường hợp cần sử dụng biểu mẫu khác trong xử lý vi phạm hành chính mà Thông tư này không quy định thì thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


Thông tư này áp dụng đối với người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.Ban hành kèm theo Thông tư này 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể:

Biểu mẫu 1: Biên bản ghi nhận vụ việc;

Biểu mẫu 2: Quyết định gia hạn thời hạn giải trình;

Biểu mẫu 3: Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính;

Biểu mẫu 4: Đề nghị khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở;

Biểu mẫu 5: Phiếu khảo sát giá hàng hóa;

Biểu mẫu 6: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm để xử lý vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 7: Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 8: Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

Biển mẫu 9: Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biển mẫu 10: Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biểu mẫu 11: Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính sử dụng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, những biểu mẫu có phần ghi họ tên của người có thẩm quyền xử lý hoặc người tham gia xử lý vi phạm hành chính đang công tác trong Quân đội thì bổ sung thông tin về cấp bậc, chức vụ, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thông tư 79/2022/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022.

 

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Quốc phòng công bố 11 biểu mẫu xử phạt hành chính

Mục lục bài viết
Ngày 4/11/2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; trường hợp cần sử dụng biểu mẫu khác trong xử lý vi phạm hành chính mà Thông tư này không quy định thì thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


Thông tư này áp dụng đối với người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.Ban hành kèm theo Thông tư này 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể:

Biểu mẫu 1: Biên bản ghi nhận vụ việc;

Biểu mẫu 2: Quyết định gia hạn thời hạn giải trình;

Biểu mẫu 3: Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính;

Biểu mẫu 4: Đề nghị khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở;

Biểu mẫu 5: Phiếu khảo sát giá hàng hóa;

Biểu mẫu 6: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm để xử lý vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 7: Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 8: Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

Biển mẫu 9: Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biển mẫu 10: Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biểu mẫu 11: Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính sử dụng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, những biểu mẫu có phần ghi họ tên của người có thẩm quyền xử lý hoặc người tham gia xử lý vi phạm hành chính đang công tác trong Quân đội thì bổ sung thông tin về cấp bậc, chức vụ, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thông tư 79/2022/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022.

 

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.