Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 04 TTHC mới lĩnh vực chăn nuôi

Mục lục bài viết
Ngày 19/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành gồm: công nhận kết quả khảo nghiệm sản xuất xử lý chất thải chăn nuôi; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi …;

Quyết định cũng ban hành Danh mục 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung, trong đó có: 06 TTHC cấp trung ương (gồm: thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu; thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu …) và 04 TTHC cấp tỉnh (gồm: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng …).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 04 TTHC mới lĩnh vực chăn nuôi

Mục lục bài viết
Ngày 19/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành gồm: công nhận kết quả khảo nghiệm sản xuất xử lý chất thải chăn nuôi; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi …;

Quyết định cũng ban hành Danh mục 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung, trong đó có: 06 TTHC cấp trung ương (gồm: thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu; thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu …) và 04 TTHC cấp tỉnh (gồm: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng …).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.