Bộ Nội Vụ: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính

Mục lục bài viết
Ngày 17/11/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 905/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030”.

Mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính dưới nhiều hình thức; được tiếp cận với các mô hình cải cách hành chính hiệu quả, kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.Ngoài ra, 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 – 2030. Bộ Tư pháp cùng với Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cải cách thể chế cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Quyết định 905/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Nội Vụ: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính

Mục lục bài viết
Ngày 17/11/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 905/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030”.

Mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính dưới nhiều hình thức; được tiếp cận với các mô hình cải cách hành chính hiệu quả, kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.Ngoài ra, 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 – 2030. Bộ Tư pháp cùng với Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cải cách thể chế cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Quyết định 905/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.