Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Nội vụ ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong lĩnh vực công

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 05/05/2023

Ngày 03 tháng 5 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ có một số nội dung chính sau:

- Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động;

- Thông tin về công viêc, vị trí việc làm và thời hạn của hợp đồng;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Các quy định về việc tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp;

- Hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Trong thời gian thử việc, nếu bên B không đáp ứng được yêu cầu thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bên B trước thời hạn.

Thông tư 5/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 20/6/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat