Bộ NNPTNT công bố 9 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thú y

Mục lục bài viết
Ngày 17/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông công bố 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm: cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm; đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện;… Bên cạnh đó, có 01 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị lãi bỏ là thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật.

Với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm cần có bộ hồ sơ như sau: đơn khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu; yêu cầu vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có); bản chụp Giấy phép xuất khẩu thủy sản do Tổng cục Thủy sản cấp, có xác nhận của doanh nghiệp.

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY có hiệu lực từ ngày 11/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ NNPTNT công bố 9 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thú y

Mục lục bài viết
Ngày 17/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông công bố 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm: cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm; đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện;… Bên cạnh đó, có 01 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị lãi bỏ là thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật.

Với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm cần có bộ hồ sơ như sau: đơn khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu; yêu cầu vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có); bản chụp Giấy phép xuất khẩu thủy sản do Tổng cục Thủy sản cấp, có xác nhận của doanh nghiệp.

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY có hiệu lực từ ngày 11/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.