Bộ GTVT phê duyệt danh mục Dự án Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 tại CHKQT Long Thành

Mục lục bài viết

Ngày 13/7/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 913/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, phê duyệt 03 danh mục Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Mục tiêu đầu tư xây dựng và khai thác 03 Trung tâm điều hành của các hãng hàng không phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đáp ứng mục tiêu điều hành khai thác bay và điều hành dịch vụ mặt đất của hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, quy mô đầu tư xây dựng 03 Trung tâm điều hành của các hãng hàng không và hạ tầng cơ sở đồng bộ trong phạm vi dự án, chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 246 tỷ đồng, thời gian khai thác dự kiến dự án là 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ GTVT phê duyệt danh mục Dự án Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 tại CHKQT Long Thành

Mục lục bài viết

Ngày 13/7/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 913/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, phê duyệt 03 danh mục Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Mục tiêu đầu tư xây dựng và khai thác 03 Trung tâm điều hành của các hãng hàng không phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đáp ứng mục tiêu điều hành khai thác bay và điều hành dịch vụ mặt đất của hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, quy mô đầu tư xây dựng 03 Trung tâm điều hành của các hãng hàng không và hạ tầng cơ sở đồng bộ trong phạm vi dự án, chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 246 tỷ đồng, thời gian khai thác dự kiến dự án là 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.