Bộ Giao thông Vận tải tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép chim yến

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn 7036/BGTVT-VT năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.
Mục lục bài viết

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn 7036/BGTVT-VT về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.

Hiện nay, tình trạnh săn bắn trái phép tổ yến vẫn đang tồn tại và còn nhiều bất cập như:

- việc phát triển các cơ sở nuôi chim yến chủ yếu theo hình thức tự phát gây khó khăn cho công tác quản lý và giảm hiệu quả đầu tư;

- tình trạng săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt xảy ra ở làm suy giảm đàn chim yến cả ngoài tự nhiên;

- Việc sơ chế, chế biến các sản phẩm tổ yến chủ yếu manh mún, nhỏ lẻ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Chim yến thường ăn gì? Bí mật về thức ăn của chim yến mà bạn chưa biết

Để khắc phục những tồn tại, bất cập trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị, các cục quản lý ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

-  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu.

- Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển trái phép chim yến và các sản phẩm từ tổ yến.

- Có phương án cụ thể để triển khai và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân.

Công văn 7036/BGTVT-VT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )