Bộ Giao thông Vận tải sửa quy định PCCC đối với xe ô tô hợp đồng

Mục lục bài viết

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


Tại Thông tư, Bộ GTVT sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch. cụ thể:

- Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm;

- Đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP .

(Hiện hành, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT chỉ quy định trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định).

So với quy định hiện hành tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, thì yêu cầu về PCCC với xe ô tô hợp đồng sẽ phải đảm bảo một số yêu cầu như:

- Xe ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định;

- Xe ô tô trên 09 chỗ ngồi có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giao thông Vận tải sửa quy định PCCC đối với xe ô tô hợp đồng

Mục lục bài viết

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


Tại Thông tư, Bộ GTVT sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch. cụ thể:

- Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm;

- Đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP .

(Hiện hành, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT chỉ quy định trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định).

So với quy định hiện hành tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, thì yêu cầu về PCCC với xe ô tô hợp đồng sẽ phải đảm bảo một số yêu cầu như:

- Xe ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định;

- Xe ô tô trên 09 chỗ ngồi có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.