Bộ Giao thông Vận tải công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 03/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1062/QĐ-BGTVT về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022.

Số thu phí, lệ phí dự toán năm 2022 thu được là 14.869.503 triệu đồng và số thu phí, lệ phí thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.592.397 triệu đồng (trong đó, tỷ lệ thực hiện/dự toán năm là 51,06% và tỷ lệ thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước là 106,37%). Theo đó, số thu phí, lệ phí thực hiện được trong 6 tháng đầu năm bao gồm 70.170 triệu đồng là lệ phí và 7.522.227 triệu đồng là phí.

Bên cạnh đó, dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện trong 06 tháng đầu năm như sau: 136.674 triệu đồng cho chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 13.285 triệu đồng; 115.820 triệu đồng cho chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; chi hoạt động kinh tế là 6.660.761 triệu đồng; 660 triệu đồng cho chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình là 1.315 triệu đồng;…

Quyết định 1062/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giao thông Vận tải công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 03/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1062/QĐ-BGTVT về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022.

Số thu phí, lệ phí dự toán năm 2022 thu được là 14.869.503 triệu đồng và số thu phí, lệ phí thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.592.397 triệu đồng (trong đó, tỷ lệ thực hiện/dự toán năm là 51,06% và tỷ lệ thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước là 106,37%). Theo đó, số thu phí, lệ phí thực hiện được trong 6 tháng đầu năm bao gồm 70.170 triệu đồng là lệ phí và 7.522.227 triệu đồng là phí.

Bên cạnh đó, dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện trong 06 tháng đầu năm như sau: 136.674 triệu đồng cho chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 13.285 triệu đồng; 115.820 triệu đồng cho chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; chi hoạt động kinh tế là 6.660.761 triệu đồng; 660 triệu đồng cho chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình là 1.315 triệu đồng;…

Quyết định 1062/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.