Bộ Giao thông Vận tải công bố 37 Văn bản quy phạm về giao thông vận tải hết hiệu lực toàn bộ

Mục lục bài viết
Ngày 14/7/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 916/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT phê duyệt 04 danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Tổng chi phí sơ bộ thực hiện mỗi dự án khoảng 688 tỷ đồng. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, 2 và 3 là 45.525 m2/Dự án và Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 4 là 45.454 m2.

Các dự án phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; cung cấp dịch vụ bảo dưỡng các loại tàu bay đến code F, trong đó phải gồm các loại tàu bay đang đăng ký tại Việt Nam như Boeing B777/B787, Airbus A330/A350 và các loại tàu bay thân hẹp như A320/A321, Boeing 737NGs theo yêu cầu tiêu chuẩn của Hàng không dân dụng Việt Nam (CAA)/Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)/Cơ quan an toàn hàng không Châu Âu (EASA).

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định; tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giao thông Vận tải công bố 37 Văn bản quy phạm về giao thông vận tải hết hiệu lực toàn bộ

Mục lục bài viết
Ngày 14/7/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 916/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT phê duyệt 04 danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Tổng chi phí sơ bộ thực hiện mỗi dự án khoảng 688 tỷ đồng. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, 2 và 3 là 45.525 m2/Dự án và Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 4 là 45.454 m2.

Các dự án phục vụ giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; cung cấp dịch vụ bảo dưỡng các loại tàu bay đến code F, trong đó phải gồm các loại tàu bay đang đăng ký tại Việt Nam như Boeing B777/B787, Airbus A330/A350 và các loại tàu bay thân hẹp như A320/A321, Boeing 737NGs theo yêu cầu tiêu chuẩn của Hàng không dân dụng Việt Nam (CAA)/Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)/Cơ quan an toàn hàng không Châu Âu (EASA).

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định; tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.