Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Giao thông Vận tải cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 30/01/2023
Ngày 19/1/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 42/QĐ-BGTVT về việc cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy trình khai thác hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép; phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức hoạt động liên vận quốc tế theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải giao các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các điều kiện để công bố ga liên vận quốc tế.

Quyết định 42/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat