Bộ Giao thông Vận tải cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế

Mục lục bài viết
Ngày 19/1/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 42/QĐ-BGTVT về việc cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy trình khai thác hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép; phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức hoạt động liên vận quốc tế theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải giao các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các điều kiện để công bố ga liên vận quốc tế.

Quyết định 42/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giao thông Vận tải cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế

Mục lục bài viết
Ngày 19/1/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 42/QĐ-BGTVT về việc cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy trình khai thác hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép; phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức hoạt động liên vận quốc tế theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải giao các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các điều kiện để công bố ga liên vận quốc tế.

Quyết định 42/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.