Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường dành cho học sinh THCS

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/07/2023

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2056/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Tài liệu truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường dành cho học sinh trung học cơ sở.

Nước sạch rất cần thiết cho cuộc sống, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Nước sạch là yêu cầu đầu tiên để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. 

Tài liệu này được biên soạn với mục đích:

+ Cung cấp kiến thức cho học sinh về vai trò và tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

+ Giới thiệu và củng cố cho học sinh một số kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

+ Hình thành thái độ tích cực của học sinh đối với việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước, giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

Nước sạch và các giải pháp nước sạch cho gia đình

Tài liệu được ban hành gồm 5 chương với các nội dung:

- Phần 1 “Nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sức khỏe”.

- Phần 2 “Nước sạch tại trường học”.

- Phần 3 “Một số thực hành vệ sinh cá nhân”.

- Phần 4 “Một số thực hành vệ sinh môi trường”.

- Phần 5 “Dự án của em” gợi ý một số dự án để các em học sinh có thể tự thực hiện hoặc thực hiện theo nhóm.

Quyết định 2056/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro