Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 26/08/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho ra Công văn 4133/BGDĐT-CSVC hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

1. Công tác cơ sở vật chất


Chỉ đạo các CSGD tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng CSVC hiện có, trên cơ sở đó: (i) điều chỉnh, bố trí, sắp xếp các hạng mục công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; (ii) xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học (ưu tiên bảo đảm 1 lớp/phòng cho mầm non, tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú theo các quy định; (iii) tăng cường CSVC trường, lớp học bảo đảm đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Đặc biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, khu đông dân cư, các khu công nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các hạng mục công trình; lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; không đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình xây dựng đã hết niên hạn sử dụng hoặc không bảo đảm an toàn.


2. Công tác thiết bị dạy học


- Tổ chức rà soát, đánh giá TBDH hiện có để tiếp tục sử dụng; căn cứ điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên và nhân viên thiết bị để mua sắm bổ sung TBDH theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với phương thức tổ chức dạy học của CSGD. Ưu tiên các thiết bị phục vụ cho các lớp học đã thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Khuyến khích tổ chức phong trào xây dựng TBDH tự làm để bổ sung, cải tiến, sửa chữa nhằm phát huy hiệu quả sử dụng TBDH đã được trang bị, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xem chi tiết tại: Công văn 4133/BGDĐT-CSVC

 

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 26/08/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho ra Công văn 4133/BGDĐT-CSVC hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

1. Công tác cơ sở vật chất


Chỉ đạo các CSGD tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng CSVC hiện có, trên cơ sở đó: (i) điều chỉnh, bố trí, sắp xếp các hạng mục công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; (ii) xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học (ưu tiên bảo đảm 1 lớp/phòng cho mầm non, tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú theo các quy định; (iii) tăng cường CSVC trường, lớp học bảo đảm đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Đặc biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, khu đông dân cư, các khu công nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các hạng mục công trình; lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; không đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình xây dựng đã hết niên hạn sử dụng hoặc không bảo đảm an toàn.


2. Công tác thiết bị dạy học


- Tổ chức rà soát, đánh giá TBDH hiện có để tiếp tục sử dụng; căn cứ điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên và nhân viên thiết bị để mua sắm bổ sung TBDH theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với phương thức tổ chức dạy học của CSGD. Ưu tiên các thiết bị phục vụ cho các lớp học đã thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Khuyến khích tổ chức phong trào xây dựng TBDH tự làm để bổ sung, cải tiến, sửa chữa nhằm phát huy hiệu quả sử dụng TBDH đã được trang bị, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xem chi tiết tại: Công văn 4133/BGDĐT-CSVC

 

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.