Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 925/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 06/04/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 925/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận cấp độ của chứng chỉ tiếng anh Aptis ESOL tương đương với các cấp bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với các mức độ tương đương cụ thể như sau:

- Bậc 1: tương đương với A1;

- Bậc 2: tương đương với A2;

- Bậc 3: tương đương với B1;

- Bậc 4: tương đương với B2;

- Bậc 5: tương đương với C1;

- Bậc 6: tương đương với C2;

Theo đó, Chứng chỉ Aptis ESOL là tên gọi mới của chứng chỉ Aptis. Ngoài ra, Hội đồng Anh cũng khẳng định chứng chỉ Aptis và chứng chỉ Aptis ESOL có giá trị tương đương.

Quyết định 925/QĐ-BGDĐT có hiện lực kể từ ngày ký./.

Chứng chỉ tiếng Anh Aptis, Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh được cấp  phép thi trở lại - Edu Plus

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro