Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch đi học của học sinh cả nước năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.


Theo đó, năm nay các trường vẫn tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022.

Bộ Giáo dục quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm học của các địa phương:

- Phải bảo đảm số tuần thực học:

  • Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần).

  • Riêng các lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 có 32 tuần thực học.


- Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết vẫn thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm.


- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên sẽ thực hiện trong hè hoặc bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm sao cho phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương.- Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ cho các cấp trong một địa bàn dân cư, đặc biệt với các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xem chi tiết: Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT


5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch đi học của học sinh cả nước năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.


Theo đó, năm nay các trường vẫn tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022.

Bộ Giáo dục quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm học của các địa phương:

- Phải bảo đảm số tuần thực học:

  • Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần).

  • Riêng các lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 có 32 tuần thực học.


- Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết vẫn thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm.


- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên sẽ thực hiện trong hè hoặc bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm sao cho phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương.- Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ cho các cấp trong một địa bàn dân cư, đặc biệt với các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xem chi tiết: Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT


5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.