Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép Hội đồng Anh tổ chức thi cấp chứng chỉ Aptis

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 11/11/2022
Ngày 11/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3646/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa 05 Công ty và Hội đồng Anh.


Các công ty liên kết tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis với Hội đồng Anh bao gồm: Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty Cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Giáo dục thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam.

Các bên có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis.

Đối tượng dự thi là những người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis. Loại chứng chỉ được cấp là Aptis ESOL International Certificate. Địa điểm tổ chức thi tại Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An.Đề thi, quy trình thi, quy trình tổ chức thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức… thực hiện theo quy định của Hội đồng Anh và pháp luật Việt Nam.

Các công ty trên có trách nhiệm thông báo trước 05 ngày tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc nơi có địa điểm thi, gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis theo định kỳ 06 tháng một lần.

Thời hạn hoạt động của các đơn vị và Hội đồng Anh là 05 năm tính từ ngày 11/11/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat