Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 17/11/2022
Ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ban hành hai quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh.

Theo đó, Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Cùng với đó là Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của ĐH Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí ĐH Cambridge.Trước đó, ngày 11-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh). Đây là chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT ngày 26-7-2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo các quy định hiện hành.

Quyết định 3730/QĐ-BGDĐTQuyết định số 3731/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat