Bộ Công thương chỉ đạo về việc xuất khẩu gạo

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Công văn 5024/BCT-XNK về việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về xuất khẩu gạo.
Mục lục bài viết

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Công văn 5024/BCT-XNK về việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về xuất khẩu gạo.

Để góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa; bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; góp phần bình ổn giá thóc, gạo trong nước; đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia. Bộ Công Thương đề nghị quý Hiệp hội và Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai một số nội dung như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

+ Thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu;

+ Đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước.

- Báo cáo tình hình lượng thóc, gạo tồn kho; tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

- Chủ động theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo toàn cầu; trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, kịp thời báo báo Bộ Công Thương và và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo trên thị trường trong nước và quốc tế.

Công văn 5024/BCT-XNK có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Gạo Việt tiếp tục tăng về sản lượng và giá trị

5 / 5 ( 1 bình chọn )